Aktualności


Szanowni Państwo,

Informujemy, że termin rejestracji i nadsyłania abstraktów, został przedłużony do 07.05.2018 r.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność oznajmić, że do grona Komitetu Naukowego Konferencji dołączyli:
- prof. dr hab. inż. Marek Cała, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
- dr Adam Mydłowski, PIG-PIB Oddział Dolnośląski
- mgr inż. Robert Podolski, Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami XVII edycji Konferencji wydanej przez wydawnictwo E3S Web of Conferences. Pełne teksty artykułów dostępne są na stronie wydawnictwa.
Szanowni Państwo,

Doktoranci oraz pracownicy Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej mają przyjemność zaprosić na XVIII Konferencję Doktorantów i Młodych Uczonych, która odbędzie się w Szklarskiej Porębie w dniach 22-25 maja 2018 r. Konferencja stanowi wspaniałą okazję do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów zarówno pod kątem przyszłej współpracy naukowej jak i towarzyskim.

Program naukowy XVIII Konferencji Doktorantów i Młodych Uczonych skupiać się będzie wokół trzech paneli tematycznych:
1. Górnictwo (problemy zabezpieczenia, ochrony i wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych, górnictwo podziemne, górnictwo odkrywkowe, przeróbka kopalin i odpadów, maszyny górnicze, transport kopalniany, ekonomika w górnictwie, aerologia górnicza, wentylacja i klimatyzacja kopalń)
2. Nauki o Ziemi i Kosmosie (geologia, hydrogeologia, ochrona środowiska, surowce pozaziemskie, wody podziemne i lecznicze, inżynieria i ochrona środowiska, geoturystyka)
3. Geoinformacja (geodezja górnicza, GIS, fotogrametria i teledetekcja, modelowanie geodanych)

Oficjalnymi językami dla każdego panelu są język polski oraz angielski. Każda z wymienionych sesji tematycznych zostanie poprzedzona wprowadzeniem w formie wykładu zamawianego. W ramach Konferencji odbędzie się wycieczka dydaktyczna.

Organizatorzy przewidują wystąpienia uczestników w formie referatów oraz posterów. Zgłoszenia abstraktów, przygotowanych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie kdimu.pwr.wroc.pl, należy przesłać do 30.04.2018 na adres mailowy Konferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdą Państwo w I komunikacie dostępnym w dziale Pliki do pobrania.

Do zobaczenia w Szklarskiej Porębie :)